TRANG CHỦ      ::     GIỚI THIỆU     ::     SẢN PHẨM     ::      TIN TỨC    ::   THÔNG TIN CỔ ĐÔNG   ::   LIÊN HỆ
   

Tìm sản phẩm

 

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CAO CẤP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online

41

Tổng lượt

379114

  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG => HĐQT - Ban kiểm soát

 

Thành Viên HĐQT, Ban Kiểm Soát Và

Ban Điều Hành

 

 

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat nhiệm kỳ (2013– 2018):

 

 

1. Hội Đồng Quản Trị

 

- Ông DƯƠNG ANH TUẤN

Chủ tịch HĐQT

- Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Thành viên

- Ông TRƯƠNG HOÀNG MINH

Thành viên

- Ông PHAN THÀNH DŨNG

Thành viên

- Ông HUỲNH TRUNG LẬP

Thành viên

2. Ban Kiểm Soát

 

- Ông NGUYỄN ĐỨC THUYẾT

Trưởng Ban kiểm soát

- Ông TRẦN CHÍ TÂM      

Thành viên

- Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Thành viên

3. Ban Điều Hành 

 

- Ông TRƯƠNG HOÀNG MINH

Tổng Giám đốc

- Ông PHAN THÀNH DŨNG

Phó Tổng Giám đốc

 

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat nhiệm kỳ (2008– 2013):

 

 

1. Hội Đồng Quản Trị

 

- Ông Đỗ Ngọc Khải

- Ông Nguyễn Hùng Cường

Chủ tịch HĐQT

Thành viên

- Ông Trương Hoàng Minh

Thành viên

- Ông Dương Anh Tuấn

Thành viên

- Ông Phan Thành Dũng

Thành viên

2. Ban Kiểm Soát

 

- Ông Nguyễn Đức Thuyết

Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Tấn Minh  

Thành viên

- Ông Trần Quốc Tiến

Thành viên

3. Ban Điều Hành 

 

- Ông Trương Hoàng Minh

Tổng Giám đốc

- Ông Phan Thành Dũng

Phó Tổng Giám đốc

  Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình
Địa chỉ: 889 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 38153 010  Fax: (84.28) 38153 226
    
Design by VietNext